Produktų sertifikavimo įstaigos (ISO/IEC 17065)

Akredituotos produktų sertifikavimo įstaigos - 8.

 

Puslapis Produktų sertifikavimo įstaigos paskutinį kartą atnaujintas 2018-01-29.

 

Biuras tvirtina ir skelbia lanksčią akreditavimo sritį, nurodydamas norminio arba kito dokumento žymenį be datuotų nuorodų. Akredituota produktų sertifikavimo įstaiga yra atsakinga už atnaujintą ir patvirtintą aktualią akreditavimo sritį, kuri turi būti prieinama suinteresuotoms šalims ir Biurui.

 

Nr. 2
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas UAB „Atitikties vertinimo centras“
Adresas Lukiškių g. 3, 01108 Vilnius
Tel. / Fax +370 6085 1484, el.paštas info@avcentras.lt
Vadovas D. Lasevičius
Akreditavimo sritis Geležinkelių infrastruktūros posistemio atitikties įvertinimas ir sertifikavimas pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.03.016
Akredituota nuo 2015-07-13
Galioja iki 2020-07-12

« Grįžti