Paskatinimai ir apdovanojimai

2014 m. ir 2015 m. Nacionalinio akreditacijos biuro valstybės tarnautojams nebuvo skirta paskatinimų ir apdovanojimų.