Kontrolės įstaigos (ISO/IEC 17020:2012)

Akredituotos kontrolės įstaigos - 59.
Puslapis Kontrolės įstaigos paskutinį kartą atnaujintas 2017-08-09
Nr. 35
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas UAB „Inspecta“ kontrolės įstaiga
Adresas Mėnulio g. 7, 04326 Vilnius
Tel. / Fax tel. (8 5) 203 1395, faks. (8 5) 203 1396, el. paštas lithuania@inspecta.com
Vadovas A. Prelgauskis
Akreditavimo sritis Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas (1 priedas); atitikties įvertinimo procedūrų pagal techninius reglamentus, kuriais atitinkamai perimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: 2014/33/ES Liftai ir liftų saugos įtaisai, 97/23/EEB Slėginiai įrenginiai (galioja iki 2016-07-18), 2014/68/ES Slėginė įranga (galioja nuo 2016-07-19), 2010/35/ES Gabenamieji slėginiai indai (2 priedas)
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.06.039
Akredituota nuo 2010-10-11
Galioja iki 2020-10-08
Akreditavimo_pazymejimas_LA.06.039.pdf
Akreditavimo_sritys_LA.06.039_1_ir_2_priedai.pdf

« Grįžti