Bandymų laboratorijos (ISO/IEC 17025)

Akredituotos bandymų laboratorijos - 122.
Puslapis Bandymų laboratorijos paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-09.
Biuras tvirtina ir skelbia lanksčią akreditavimo sritį, nurodydamas norminio arba kito dokumento žymenį be datuotų nuorodų. Akredituota bandymų laboratorija yra atsakinga už atnaujintą ir patvirtintą aktualią akreditavimo sritį, kuri turi būti prieinama suinteresuotoms šalims ir Biurui.
Nr. Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Akreditavimo sritis Akreditavimo pažymėjimo Nr.
1 UAB Laboratorinių bandymų centras Užpildų asfaltbetoniui, betonui ir kelių pagrindams; kelio sankasos ir pagrindų; bitumo ir bituminių emulsijų; cemento; asfaltbetinio mišinių ir dangų; statybinių skiedinių; betono mišinių ir gaminių; automobilių kelių betono mišinių ir dangų bandymai bei bandinių atranka LA.01.002 Plačiau »
2 UAB Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centro Bandymų centras Elektrotechninių gaminių bandymai LA.01.003 Plačiau »
3 VGTU Statybos fakulteto Statybinių medžiagų instituto Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija Termoizoliacinių gaminių bandymai bei bandinių atranka (1 priedas); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus atlikimas (2 priedas) LA.01.004 Plačiau »
4 UAB „SERTIKA“ bandymų laboratorija Medicinos, matavimo, valdymo, laboratorijų, buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų, garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įrangos bandymai LA.01.007 Plačiau »
5 Lietuvos energetikos instituto Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija Statybinių skiedinių, plastikinių vamzdžių, izoliuotų vamzdžių ir ugniai atsparių gaminių bandymai LA.01.006 Plačiau »
6 KTU Architektūros ir statybos instituto Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija Dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių (šaltų bituminių klijų, bituminių mastikų ir klijų, hidroizoliacinių ritininių dangų), stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių, metalinių banguotų ir plokščių lakštų, metalinių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų (plastikinių sienų ir lubų dailylenčių, laminuotų grindų dangų, parketo, parketlenčių, grindinių lentų), medienos smulkinių ir medienos plaušų plokščių, statybinių skiedinių, sausųjų ir šlapiųjų specialiųjų skiedinių mišinių bandymai LA.01.012 Plačiau »
7 UAB „Konstrukcijų bandymo centras“ Betono mišinio, sukietėjusio betono, betono gaminių ir konstrukcijų, betoninių aplinkos tvarkymo gaminių, armatūros, vielos bei suvirintų gaminių bandymai ir ėminių ėmimas LA.01.013 Plačiau »
8 AB „Problematika“ bandymų laboratorija Ėminių atrinkimas ir kelio dangos konstrukcijos sluoksnių, žemės sankasos, gruntų, bitumo ir bituminių rišiklių, šlamo ir bituminių mišinių, karštųjų siūlių sandariklių, mineralinių medžiagų, užpildų, aktyvintų mineralinių miltelių, mineralinių mikroužpildų, geležinkelio balasto, betono mišinių, sukietėjusio betono, betono ir betoninių aplinkos tvarkymo gaminių, betoninių konstrukcijų apsauginių ir remontinių produktų bei sistemų, cemento, nesurištųjų ir hidrauliškai ir/arba bituminiais rišikliais surištųjų mišinių, geležies ir plieno gaminių lydalinių cinko dangų, geosintetikos, lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų, plastikų, dažų ir lakų, kelių ženklinimo medžiagų bandymai LA.01.015 Plačiau »
9 AB Akmenės cementas Cemento bandymų laboratorija Cemento ir kietojo kuro bandymai, cemento ėminių ėmimas ir paruošimas bandymams LA.01.017 Plačiau »
10 AB Panevėžio statybos trestas Statybinė laboratorija Betono ir skiedinio užpildų, statybinių skiedinių, betono mišinių, armatūrinio plieno, pjautos medienos bandymai ir bandinių atranka LA.01.022 Plačiau »
11 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius Elektrinių ir elektroninių įrenginių, transporto priemonių bei radijo įrenginių elektromagnetinių suderinamumo bandymai LA.01.026 Plačiau »
12 UAB „Fegda“ laboratorija Kelio sankasos, pagrindų, dangų, gruntų, karštojo asfalto mišinių ir dangų, mineralinių medžiagų, aktyvintų mineralinių miltelių, bitumo, modifikuoto bitumo bandymai ir bandinių atranka LA.01.027 Plačiau »
14 KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras Mineralinių užpildų, betonų ir statybinių skiedinių bei jų priedų, mūro gaminių, betoninių aplinkos tvarkymo elementų, gelžbetoninių ir natūralaus akmens gaminių bei konstrukcijų, medienos gaminių bandymai ir ėminių ėmimas LA.01.029 Plačiau »
15 KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorija Termoizoliacinių medžiagų ir gaminių, langų ir durų, stiklo paketų ir pastatų atitvarų fizikinių savybių bandymai (1 priedas) Langų ir durų eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atlikimas (2 priedas) LA.01.031 Plačiau »
16 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius Produktų gaisriniai tyrimai ir matavimai (1 priedas); statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūros pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus ( 2 priedas) LA.01.032 Plačiau »
17 AB Kauno tiltai laboratorija Kelių bitumų, bituminių mišinių, betono mišinių, sukietėjusio betono, automobilių kelių gruntų, užpildų, aktyvintų mineralinių miltelių bandymai ir ėminių ėmimas LA.01.033 Plačiau »
18 UAB Lietemas Defektoskopijos laboratorija Visų tipų potencialiai pavojingų įrenginių bei metalinių konstrukcijų suvirintųjų sujungimų defektų nustatymas radiografiniu ir ultragarsiniu metodais LA.01.035 Plačiau »
19 Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija Šildymo katilų, dujas deginančių prietaisų, kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro, vandens ir šilumos energijos skaitiklių bandymai (1 priedas); patalpų šildymo prietaisų, naudojančių kietąjį kurą, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atlikimas (2 priedas) LA.01.036 Plačiau »
20 VšĮ Energetikų mokymo centras Mechaninių bandymų laboratorija Metalų, vamzdžių ir virintinių jungčių tempimo bandymai, virintinių jungčių bandymai, kuriais nustatomi medžiagos stiprumo ir plastiškumo rodikliai; virintų jungčių bandymai, kuriais nustatomas atsparumas plyšių atsiradimui lenkiant; vamzdžių bandymai, kuriais nustatomas atsparumas suplojant ir plečiant LA.01.043 Plačiau »
21 UAB „Limeta“ Medicinos technikos laboratorija Medicinos technikos bandymai LA.01.044 Plačiau »
22 UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Kalibravimo ir bandymų laboratorija Slėgio, temperatūros, tūrio, skysčio tankio, dujų koncentracijos, elektrinių dydžių matavimo priemonių ir apsauginių spyruoklinių vožtuvų bandymus LA.01.045 Plačiau »
23 KTU Maisto instituto Maisto tyrimų centras Maisto produktų fizikiniai, cheminiai ir mikrobiologiniai bandymai LA.01.046 Plačiau »
24 AB Klovainių skalda laboratorija Mineralinių medžiagų bandymai LA.01.047 Plačiau »
25 Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės instituto Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyrius (Paskelbtoji įstaiga Nr.1401) Tekstilės medžiagų fizikinius ir cheminius tyrimai (1 priedas) Asmenų apsaugos priemonių atitikties įvertinimas (2 priedas) LA.01.048 Plačiau »
26 UAB Lemminkainen Lietuva Bandymų laboratorija Bitumų, bituminių mišinių ir dangų, automobilių kelių gruntų, užpildų ir aktyvintų mineralinių miltelių bandymai bei ėminių ėmimas LA.01.049 Plačiau »
27 KTU TSDI Mašinų vibracijų ir akustinių triukšmų lygio bandymų laboratorija Mašinų vibracijų ir akustinio triukšmo lygio bandymai LA.01.051 Plačiau »
28 VšĮ Technikos priežiūros tarnyba Bandymų ir tyrimų laboratorija Visų grupių potencialiai pavojingų įrenginių bei konstrukcijų virintinių, kietojo litavimo jungčių bei metalo defektų nustatymas neardomaisiais metodais - radiografiniu, ultragarsiniu, apžiūrimuoju, skverbikliais ir magnetinėmis dalelėmis; ardomieji tempimo, lenkimo, smūginio tąsumo ir kietumo bandymai; makroskopiniai ir mikroskopiniai tyrimai; optinės emisijos analizė metalų elementinei sudėčiai nustatyti; termoplastiko pusgaminių suvirintų jungčių tempimo ir nutraukimo bandymai spaudžiant LA.01.052 Plačiau »
29 VGTU Aplinkos apsaugos instituto Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija Darbo, gyvenamosios ir viešojo naudojimo aplinkos charakteristikų (triukšmo, vibracijos, apšvietos, mikroklimato, elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spinduliuotės), statinio ir jo dalių garso izoliavimo parametrų bei patalpų aidėjimo trukmės, aplinkos ir inžinerinės įrangos triukšmo lygio, kalbos perdavimo indekso, stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamųjų teršalų tyrimus bei kvapo mėginių paėmimas LA.01.054 Plačiau »
30 VšĮ FURNITEST Baldų, baldinių medžiagų bei formaldehido kiekio ir išsiskyrimo nustatymo bandymai LA.01.060 Plačiau »
31 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių mokslo laboratorija Karštojo asfalto mišinių, užpildų bandymai ir ėminių ėmimas, grunto, bitumo ir bituminių rišiklių, biriųjų ir hidrauliniais rišikliais sujungtų mišinių, kelių ir aerodromo dangų paviršiaus, kelių ir aerodromo dangos konstrukcijos, kelių ženklinimo medžiagų ir betonų bandymai LA.01.063 Plačiau »
32 Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas Paviršinio, požeminio vandens, nuotekų, aplinkos oro ir stacionariųjų oro taršos šaltinių išmetamųjų teršalų cheminius tyrimus, paviršinio vandens biocheminius tyrimus, paviršinio vandens, nuotekų ir cheminių medžiagų ūminio toksiškumo tyrimus, paviršinio vandens gama spinduolių savitųjų ir tūrinių aktyvumų tyrimus, biotos gama spinduolių savitųjų aktyvumų tyrimus, paviršinio vandens ir aplinkos oro mėginių ėmimas LA.01.064 Plačiau »
33 Radiacinės saugos centras Atlikti gama radionuklidų, stroncio (90Sr), tričio (3H), visuminio alfa ir visuminio beta aktyvumo tyrimus, individualiuosiuose dozimetruose sukauptų dozių tyrimus, medicininių rentgeno diagnostikos aparatų bandymus, lygiavertės dozės galios ir dozės tyrimus, paviršiaus radioaktyviosios taršos tyrimus LA.01.065 Plačiau »
34 Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų kontrolės laboratorija Vaistinių preparatų ir vaistinių medžiagų tyrimai LA.01.066 Plačiau »
35 AB „Panevėžio keliai“ laboratorija Grunto, biriųjų ir hidrauliniais rišikliais sujungtų mišinių, bituminių mišinių ir karštojo asfalto, užpildų, betono, bitumo ir bituminių rišiklių bandymai bei ėminių ėmimas LA.01.070 Plačiau »
36 AB „Orlen Lietuva“ Kokybės tyrimų centras Naftos produktų tyrimai ir rankinis ėminių ėmimas LA.01.073 Plačiau »
37 AB „Energijos skirstymo operatorius” Centrinė kalibravimo ir bandymų laboratorija Gamtinių dujų bandinių ėmimas, gamtinių dujų sudėties nustatymo bandymai, gamtinių dujų šilumingumo, tankio, santykinio tankio ir Wobbe indekso skaičiavimai, dujų skaitiklių, imčių išskyrimas, dujų tūrio perskaičiavimo įtaisų, slėgio, temperatūros, elektrinių dydžių matuoklių, srovės transformatorių, sprogių ir deguonies dujų analizatorių – signalizatorių bandymai LA.01.074 Plačiau »
38 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ Aukso ir sidabro kiekio nustatymo bandymai juvelyriniuose aukso ir sidabro lydiniuose LA.01.075 Plačiau »
39 Muitinės laboratorija Maisto produktų, alkoholinių gėrimų, naftos produktų ir tekstilės medžiagų tyrimai LA.01.076 Plačiau »
40 UAB DEKRA Industrial Potencialiai pavojingos įrangos ir konstrukcijų, atominių elektrinių įrangos ir vamzdynų pagrindinio metalo bei virintinių jungčių neardomuosius bandymus, tarp jų automatizuotus: ultragarsinius, radiografinius, skvarbiaisiais dažalais, magnetinėmis dalelėmis, apžiūrimosios kontrolės, sūkurinėmis srovėmis, sandarumo tikrinimo ir metalografinius; nustatyti metalų charakteristikas tempimo, lenkimo, smūginio tąsumo, kietumo, mikro ir makro struktūros, fazinės sudėties, atsparumo tarpkristalinei ir pitinginei korozijai bandymais ir atlikti metalų cheminės sudėties tyrimą. LA.01.077 Plačiau »
41 UAB Akustinių tyrimų centras Fizikinių veiksnių tyrimo laboratorija Darbo, gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos sąlygų (akustinio triukšmo, apšvietimo, elektromagnetinės spinduliuotės, mikroklimato) ir statinių bei jų dalių akustinių parametrų, sandarumo tyrimai. LA.01.078 Plačiau »
42 Lietuvos metrologijos inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyrius Fasuotų produktų masės ir tūrio bandymai LA.01.080 Plačiau »
43 UAB „Metesta“ Potencialiai pavojingų įrenginių ir kitų įrenginių, konstrukcijų metalinių paviršių virintinių metalų jungčių defektams nustatyti neardomaisiais metodais - apžiūrimosios kontrolės, radiografinius, ultragarsinius, magnetinėmis dalelėmis, skverbikliais, sandarumo, metalinių ir nemetalinių medžiagų ultragarsinio storio matavimo bandymai LA.01.082 Plačiau »
44 VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro Korozijos bandymų laboratorija Metalų ir jų lydinių bei anodinių ir katodinių metalo dangų, konversinių dangų, anodinių oksidinių dangų ir organinių dangų ant metalinių medžiagų korozijos bandymai neutralaus druskos rūko dirbtinėje atmosferoje LA.01.083 Plačiau »
45 Lietuvos ir Vokietijos UAB Fesla kalibravimo ir patikros laboratorija Elektros energijos skaitiklių, laikrodinių jungiklių, srovės ir įtampos transformatorių bandymai LA.01.084 Plačiau »
46 UAB „Inreda“ kalibravimo ir patikros laboratorija Degalų įpylimo kolonėlių, dujų įpylimo kolonėlių ir skystų produktų talpyklų bandymai LA.01.085 Plačiau »
47 UAB ELGAMA-ELEKTRONIKA Kalibravimo ir patikros laboratorija Elektros energijos skaitiklių bandymai LA.01.086 Plačiau »
48 UAB Vakarų centrinė laboratorija Visų grupių potencialiai pavojingų įrenginių, laivų, bei metalinių konstrukcijų suvirintųjų sujungimų vidaus ir išorės defektus neardomaisiais metodais - radiografiniu, ultragarsiniu, magnetinių dalelių, skverbiklių ir apžiūrimosios kontrolės; kiauryminius defektus sandarumo bandymais; atlikti darbo vietų natūralaus ir dirbtinio apšviestumo ir pramoninių objektų spinduliuojamo triukšmo matavimus bei nustatyti darbo vietų triukšmo ekspoziciją LA.01.089 Plačiau »
49 UAB Klaipėdos NK centras Bandymų laboratorija Ultragarsinius metalinių ir nemetalinių medžiagų storio matavimus; virintinių siūlių, suvirintųjų sujungimų bandymus ultragarsu, skvarbiaisiais dažalais ir magnetinėmis dalelėmis; pramoninių gaminių, kuriais sklinda ultragarsas, ultragarsinius bandymus LA.01.090 Plačiau »
50 UAB „Metrologinių paslaugų centras“ Metrologijos laboratorija Elektroninių svarstyklių, monometrų, talpyklų, autocisternų, degalų ir suskystintų dujų įpylimo kolonėlių bei technologinių vamzdynų bandymai LA.01.091 Plačiau »
51 UAB „EKS bandymų laboratorija“ Transporto priemonių greičio matavimo prietaisų ir sistemų bandymai LA.01.094 Plačiau »
52 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Technikos skyriaus laboratorija Santykinės oro drėgmės, atmosferos slėgio, temperatūros ir oro srauto greičio matuoklių bandymai LA.01.095 Plačiau »
53 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras Alkoholio produktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, rankų pėdsakų, ginklų ir šovinių, rašysenos ir parašų, transporto priemonių ir agregatų, įrankių ir (ar) mechanizmų pėdsakų, žmogaus kraujo, seilių ir spermos ir lytėjimo pėdsakų DNR kriminalistiniai tyrimai LA.01.096 Plačiau »
54 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Taikomoji statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorija Betono, betoninių ir gelžbetoninių gaminių, armatūrinio plieno bei jo jungčių, mūro gaminių, pagalbinių mūro komponentų, natūralaus akmens gaminių bandymai ir ėminių ėmimas LA.01.098 Plačiau »
55 UAB „Matavimų sistemos“ Aukštojo dažnio elektromagnetinės spinduliuotės darbo ir gyvenamojoje aplinkoje bandymai LA.01.099 Plačiau »
56 Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamentas Jūros, paviršinio, gruntinio vandens ir nuotekų cheminiai tyrimai, fitoplanktono bei dugno makrofaunos nustatymas jūros ir paviršiniame vandenyje, jūros, paviršinio vandens ir nuotekų ir dugno makrofaunos mėginių ėmimas LA.01.101 Plačiau »
57 UAB Achema Metrologijos laboratorija Slėgio, elektros, masės, fotokalorimetrų, pH matuoklių, skysčių ir dujų kiekio matuoklių, dujų signalizatorių bandymai LA.01.102 Plačiau »
58 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro Nuotekų valymo įrenginių laboratorija Mažųjų nuotekų valymo įrenginių bandymai (1 priedas); mažųjų nuotekų valymo įrenginių eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atlikimas (2 priedas) LA.01.103 Plačiau »
59 Aplinkos apsaugos agentūros Automatizuotų matavimo sistemų skyrius Aplinkos oro (anglies monoksido (CO), azoto oksido (NO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), ozono (O3) koncentracijų tyrimai LA.01.104 Plačiau »
60 Valstybės įmonė Pieno tyrimai Žalio pieno cheminiai, fizikiniai ir mikrobiologiniai tyrimai LA.01.106 Plačiau »
61 Lietuvos teismo ekspertizės centras Objektų kriminalistiniai tyrimai LA.01.107 Plačiau »
62 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius Paviršinio vandens ir nuotekų cheminiai tyrimai bei paviršinio vandens ir nuotekų mėginių ėmimas LA.01.109 Plačiau »
64 UAB „Iremas“ metalų bandymų laboratorija Visų grupių potencialiai pavojingų įrenginių, kitų įrenginių, metalinių konstrukcijų, pagamintų iš lakštų, vamzdžių ir kitų valcuotų profilių metalo, metalo gaminių bei virintinų jungčių vidaus bei išorės defektus neardomosios kontrolės metodais – skvarbiųjų dažalų, radiografiniu, ultragarsiniu ir apžiūrimuoju; atlikti lakštų, vamzdžių ir kitų valcuotų metalų tempimo ir kiečio bandymus; virintinų jungčių skersinio tempimo, lenkimo ir kiečio bandymai bei metalų storio matavimai ultragarsiniu metodu LA.01.111 Plačiau »
65 UAB „Inta“ Individualios dozimetrijos laboratorija Individualiuose dozimetruose sukauptų dozių bandymai LA.01.112 Plačiau »
66 UAB SGS Klaipėda Ltd Techninių priemonių bandymų laboratorija Talpyklų, talpyklų komplekso apskaitos sistemų, automatinių skysčio lygio talpyklose matuoklių, autocisternų, alyvos, degalų ir suskystintų dujų matavimo ir išduoto kiekio apskaitos sistemų degalinėse, automobilių priekinių žibintų šviesų reguliavimo ir tikrinimo stendų, automobilių padangų slėgmačių, dinamometrinių raktų, svarstyklių, techninių manometrų ir termometrų, laboratorinių automatinių dozatorių, stiklinių ir plastikinių tūrio matavimo indų, refraktometrų, spektrofotometrų, fotoelektrinių kolorimetrų, pH-matuoklių, automobilių išmetamų dujų analizatorių, dūmomačių, sprogių dujų analizatorių - signalizatorių, toksinių dujų analizatorių, vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos matuoklių bandymus LA.01.113 Plačiau »
67 UAB SDG Fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorija Darbo, gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos sąlygų (apšvietimo, mikroklimato, elektromagnetinių laukų, akustinio triukšmo, vibracijos) ir statinių akustinių parametrų tyrimai LA.01.115 Plačiau »
68 UAB „Neigiamas pagreitis“ Automobilių bandymų laboratorija Automobilių ir jų komponentų bandymai LA.01.116 Plačiau »
69 AB „Dolomitas“ laboratorija Mineralinių medžiagų (užpildų) bandymai ir ėminių ėmimas LA.01.117 Plačiau »
70 VGTU Geodezijos instituto kalibravimo laboratorija Ilgio matuoklių bandymai LA.01.118 Plačiau »
71 Valstybinė teismo medicinos tarnyba Gyvų asmenų ir mirusiųjų biologinių ėminių laboratoriniams tyrimams ėmimas, serologiniai ir DNR, toksikologiniai, histologiniai, medicinos kriminalistiniai tyrimai LA.01.120 Plačiau »
72 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius Paviršinio vandens ir nuotekų cheminiai tyrimai bei paviršinio vandens ir nuotekų mėginių ėmimas LA.01.121 Plačiau »
73 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius Paviršinio vandens ir nuotekų cheminiai tyrimai bei paviršinio vandens ir nuotekų mėginių ėmimas LA.01.122 Plačiau »
74 UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija Neautomatinių svarstyklių ir mažų talpyklų bandymai LA.01.123 Plačiau »
75 UAB „Axioma servisas“ Biokuro tyrimų laboratorija Kietojo biokuro drėgmės kiekio, peleningumo, šilumingumo nustatymo bandymai LA.01.124 Plačiau »
76 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius Paviršinio vandens ir nuotekų cheminiai tyrimai bei paviršinio vandens ir nuotekų mėginių ėmimas LA.01.125 Plačiau »
77 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius Paviršinio vandens ir nuotekų cheminiai tyrimai bei paviršinio vandens ir nuotekų mėginių ėmimas LA.01.126 Plačiau »
78 AB „Vilniaus metrologijos centras“ Jungtinė laboratorija Lošimo įrenginių, elektros energijos skaitiklių bandymus, fasuotų produktų bandinių atranka, fasuotų produktų masės ir tūrio bandymai LA.01.057 Plačiau »
79 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius Paviršinio vandens ir nuotekų cheminiai tyrimai bei paviršinio vandens ir nuotekų mėginių ėmimas LA.01.127 Plačiau »
80 AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Operatyvinio valdymo departamento Krovos darbų organizavimo skyriaus Bandymų ir kalibravimo laboratorija Automatinių ir neautomatinių svarstyklių bandymai LA.01.128 Plačiau »
81 AB Rokiškio sūris Tyrimų laboratorija Pieno ir pieno produktų ėminių laboratoriniams tyrimams ėmimas, pieno ir pieno produktų mikrobiologiniai tyrimai, žalio pieno ir fermentinio sūrio fizikiniai – cheminiai tyrimai LA.01.129 Plačiau »
82 AB „Šiaulių energija“ Chemijos laboratorija Kietojo biokuro cheminiai tyrimai LA.01.130 Plačiau »
83 UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas Gamybos departamentas Prekinių vagonų remonto depo Vagonų diagnostikos laboratorija Prekinių vagonų geometriniai, vagonų sienelių storio ultragarsiniai, virintinių siūlių apžiūrimieji, ultragarsiniai ir magnetinių dalelių bandymus, cisterninių vagonų hidrauliniai ir sienelių storio ultragarsiniai bandymai LA.01.131 Plačiau »
84 UAB „Tuvlita“ Fizikinių tyrimų laboratorija Aplinkos sąlygų (apšvietimo, mikroklimato, elektromagnetinių laukų, akustinio triukšmo, vibracijos) ir statinių akustinių paramtetrų tyrimai LA.01.132 Plačiau »
85 UAB Pajūrio sauga laboratorija Aplinkos sąlygų (akustinio triukšmo, apšvietimo, elektromagnetinių laukų, šiluminės aplinkos), vibracijos ir pastatų bei jų dalių akustinių parametrų, sandarumo tyrimai LA.01.133 Plačiau »
86 UAB „Saugalita“ Profesinės rizikos veiksnių tyrimų laboratorija Akustinio triukšmo, vibracijos, elektromagnetines spinduliuotės, dulkėtumo darbo vietose ir apšvietos bei šiluminės aplinkos darbo, gyvenamosiose ir viešojo naudojimo vietose nustatymo bandymai. LA.01.135 Plačiau »
87 UAB „Alkesta“ Automobilių kelių gruntų, mineralinių medžiagų ir užpildų, bituminių mišinių, karštojo asfalto mišinių bandymai ir ėminių ėmimas. LA.01.136 Plačiau »
88 UAB „Šiaulių plentas“ laboratorija Nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių, užpildų, automobilių kelių gruntų, bituminių bei karštojo asfalto mišinių, betono bandymai LA.01.137 Plačiau »
89 Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija Fizikinių veiksnių – apšvietimo, akustinio triukšmo, vibracijos; šiluminės aplinkos; soliariumų įrangos ultravioletinės spinduliuotės, elektromagnetinio lauko – tyrimai; cheminiai – medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, kosmetikos gaminių, tabako gaminių, vandens, nuotekų, dirvožemio, dumblo, atliekų, oro, gėrimų, maisto – tyrimai; mikrobiologiniai – vandens, paviršių, cheminių dezinfekantų ir antiseptikų, medicinos priemonių, farmacijos produktų ir vaistinių preparatų; oro, biologinių indikatorių, kosmetikos gaminių; maisto, dirvožemio, gydomojo purvo, komposto, biohumuso, dumblo, grunto, smėlio – tyrimai; molekuliniai bakteriologiniai tyrimai LA.01.138 Plačiau »
90 Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Cheminiai, fizikiniai ir fizikocheminiai tyrimai; imunofermentiniai tyrimai; mikrobiologiniai ir bakteriologiniai tyrimai; parazitologiniai tyrimai; serologiniai tyrimai; virusologiniai tyrimai; patologiniai anatominiai ir histologiniai tyrimai; radiologiniai tyrimai; juslinė analizė; molekuliniai tyrimai; genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) tyrimai. LA.01.139 Plačiau »
91 AB „Montuotojas“ Suvirinimo ir kokybės kontrolės tarnybos bandymų laboratorija Visų grupių potencialiai pavojingų įrenginių, konstrukcinių plienų, suvirintų sujungimų, metalinių ir nemetalinių medžiagų neardomuosius bandymai LA.01.140 Plačiau »
92 UAB „Verslo pagreitis“ Fizikinių tyrimų laboratorija Darbo vietos triukšmo, apšvietos, šiluminės aplinkos ir vibracijos nustatymo bandymai LA.01.141 Plačiau »
93 UAB ,,LABTARNA“ Maisto produktų, pašarų, vandens, nuotekų, kietojo biokuro cheminiai tyrimai; grūdų ir jų produktų bei pašarų imunofermentiniai tyrimai; vandens, maisto produktų, pašarų mikrobiologiniai tyrimai ir paviršių mikrobiologinės kontrolės tyrimai LA.01.142 Plačiau »
94 AB Kaišiadorių paukštyno Tyrimų laboratorija Atlikti maisto produktų, pašarų, gyvūnų išmatų ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginių tyrimus. LA.01.143 Plačiau »
95 Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų skyrius Rankų pėdsakų kriminalistiniai tyrimai LA.01.144 Plačiau »
96 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų skyrius Rankų pėdsakų kriminalistiniai tyrimai LA.01.145 Plačiau »
97 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų tarnyba Rankų pėdsakų kriminalistiniai tyrimai LA.01.146 Plačiau »
98 UAB „Termas“ Pastatų sandarumo bandymų laboratorija Pastatų ir jų dalių pralaidumo orui nustatymo bandymai LA.01.147 Plačiau »
99 UAB Nepriklausoma tyrimų laboratorija Pieno ir pieno produktų, geriamo ir mineralinio vandens fizikinius-cheminius, cheminius ir mikrobiologinius tyrimus bei pieno ir pieno gaminių mėginių ėmimas LA.01.148 Plačiau »
100 Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų tarnyba Akredituotas atlikti rankų pėdsakų kriminalistinius tyrimus LA.01.149 Plačiau »
101 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų valdyba Rankų pėdsakų kriminalistiniai tyrimai LA.01.150 Plačiau »
102 UAB Darnaus vystymosi institutas Kelių transporto triukšmo lygių nustatymo tyrimai ir aplinkos oro mėginių ėmimas. LA.01.151 Plačiau »
103 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistinių tyrimų tarnyba Rankų pėdsakų kriminalistiniai tyrimai LA.01.152 Plačiau »
104 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Fitosanitarinių tyrimų laboratorija (skyrius) Kenksmingųjų organizmų mikrobiologiniai ir molekuliniai tyrimai valgomosiose bulvėse (Solanum tuberosum L.) LA.01.153 Plačiau »
105 UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija Laboratorija Srovės, įtampos, kombinuotų matavimo transformatorių, galios transformatorių, galios jungtuvų bandymai ir transformatorinės alyvos chromatografinė analizė LA.01.154 Plačiau »
106 AB „Orlen Lietuva“ Aplinkos tyrimų laboratorija Darbo vietos triukšmo, apšvietos, šiluminės aplinkos ir vibracijos nustatymo bei benzeno, tolueno, etilbenzeno ir ksileno kiekius aplinkos ore bandymai LA.01.156 Plačiau »
107 UAB „Verslo aljansas“ Darbo vietų apšvietimo, displėjų elektromagnetinių laukų, darbo vietų šiluminės aplinkos, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimato, akustinio triukšmo darbo aplinkoje, vibracijos darbo vietose tyrimai LA.01.157 Plačiau »
108 UAB „Sabelija“ Fizikinių matavimų laboratorija Apšvietimo, šiluminės aplinkos, elektromagnetinių laukų, vibracijos, akustinio triukšmo matavimai. LA.01.159 Plačiau »
109 UAB „Enerstena“ Mokslinių tyrimų ir vystymo centro Kuro tyrimų laboratorija Kietojo biokuro drėgmės kiekio, pelenų kiekio ir šilumingumo nustatymo tyrimai LA.01.160 Plačiau »
110 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius Paviršinio vandens ir nuotekų cheminiai tyrimai bei paviršinio vandens ir nuotekų mėginių ėmimas LA.01.161 Plačiau »
111 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitinis skyrius Dirvožemio ir augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tyrimai LA.01.162 Plačiau »
112 UAB „Inspectorate Klaipėda“ Cheminė analitinė laboratorija Trąšų ir kalkinimo medžiagų tyrimai LA.01.163 Plačiau »
113 UAB „Tyrimų laboratorija“ Fizikinių veiksnių tyrimų laboratorija Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo, statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių, patalpų akustinių parametrų, transporto ir pramoninio akustinio triukšmo, pastatų pralaidumo orui, darbo, gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų šiluminės aplinkos, darbo vietų triukšmo ir apšvietos matavimai LA.01.164 Plačiau »
114 UAB „REF BALTIC“ Aplinkos tyrimų laboratorija Aplinkos ir darbo vietų triukšmo tyrimai LA.01.165 Plačiau »
115 UAB „Kiwa Inspecta“ laboratorija Virintinių metalų jungčių, pagrindinio metalo paviršiaus neardomuosius bandymus LA.01.166 Plačiau »
116 AB „EUROVIA LIETUVA“ laboratorija Bituminių rišiklių, bituminių mišinių, mineralinių medžiagų, kelių gruntų bandymai ir ėminių ėmimas LA.01.167 Plačiau »
117 UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ laboratorija Pastatų ir jų dalių pralaidumo orui nustatymo bandymai LA.01.168 Plačiau »
118 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Naftos produktų bandymo laboratorija Naftos produktų tyrimai LA.01.169 Plačiau »
119 UAB „KA projektai“ laboratorija Pastatų ir jų dalių pralaidumo orui nustatymo bandymai LA.01.170 Plačiau »
120 UAB „Objektų priešgaisriniai tyrimai“ Nemagnetinių dangų storio matavimai LA.01.171 Plačiau »
121 UAB „SWECO Lietuva“ gruntų tyrimų laboratorija Grunto tyrimai LA.01.172 Plačiau »
122 UAB „Laboratoriniai tyrimai“ Kelio dangos paviršių, užpildų, gruntų, mineralinių medžiagų, nesurištųjų ir hidrauliškai surištų mišinių bandymai ir ėminių ėmimas LA.01.173 Plačiau »
123 VĮ „Visagino energija“ chemijos ir bakteriologijos laboratorija Kietojo biokuro bandymai LA.01.174 Plačiau »
124 VĮ Mašinų bandymų stotis Mašinų bandymų laboratorija Mašinų, lošimo įrenginių - rulečių bandymai LA.01.005 Plačiau »